2010


Jørgen Andersen, æresmedlem i Agerbæk SF

Når vi i aften taler om sportsforeningen der snart runder de 40 år, vil det også være relevant at fremhæve én af de personer, som har været med alle årene og som har ydet en stor og uvurderlig indsats i foreningen og stadig gør. Vi taler om en alle måder aktiv person, som startede sin karriere i Agerbæk tilbage i 1965 som lærer på Agerbæk Skole. Som den sportsmand han er og altid har været, var det naturligt, at han ret hurtigt blev aktiv medlem i Agerbæk Gymnastik og Ungdomsforening - der senere blev til Agerbæk Sportsforening og i dag Agerbæk SF.

Han begyndste ret hurtigt at spille håndbold og badminton og i slutningen af tresserne, hvor tennis var blevet en attraktiv sportsgren man også dyrkede i foreningsregi, barslede man med tankerne om at starte tennis op som sportsgren i Agerbæk.

Jørgen Andersen var den helt naturlige foregangsmand i den forbindelse. Ved kommunens velvillige indstilling til det økonomiske og ved fælles hjælp til det praktiske, blev tennis en sportsgren i Agerbæk Sportsforening.

Lige siden har tennis været blandt hovedafdelingerne i Agerbæk SF - en sportsgren som både voksne og børn dyrker, og nyder stor glæde ved på de fantastisk anlagte baner på Agerbæk Stadion.

Med oprettelsen af tennisafdelingen blev Jørgen det fødste medlem i afdelingen og har været formand gennem alle årene, indtil han fandt sin egen afløser for blot et par år siden. Jørgen yder dog fortsat en stor indsats som medlem i tennisafdelingens ledelse.

Ved siden af arbejdet som skolelærer og aktiviteten både som udøver og leder i Agerbæk SF, har Jørgen også mange år siddet i landsstyrelsen i DDGU/DGI, hvilket medførte store mødeaktivitet, bl.a. i Fuglsøcentret.

Jørgen stod også klar som frivillig leder da Helle Hallen blev en realitet. Han blev bestyrelsesmedlem i Helle Svømmeklub og lagde også her et stort arbejde i RAGU (nu DGI) inden for svømning. Han var svømmeinstruktør i nogle år, hvor rigtig mange børn fra Agerbæk og omegn fik lært at de første svømmetag. Jørgen støttede også de svømmeglade børn og unge, når de sammen deltog i adskillige weekendstævner rundt i landets svømmehaller. 

Desuagtet Jørgen nu har rundet de 70 år og er gået på pension, så har han ikke droslet ned på aktivitetsniveauet. Selv er han stadig en alsidig idrætsudøver og spiller både badminton og tennis i foreningsregi - men Jørgens fysiske udfoldelse holder ikke ved det. Selvom Jørgen i 2010 måtte gennemfå en ballonudvidelse, så løber han fortsat hver anden  morgen for at holde formen ved lige, så det kan blive til minimum 2-3 gange skiture i Alperne om året.

Jørgen har naturligt nydt stor støte i sin familie, men er også familiens støtte den anden vej. For selvom Jørgen naturligt har brugt meget af din fritid på foreningsarbejdet og idrætsaktiviteter, så er Jørgen også en gør-det-selv mand, når det gælder hus og have. Jørgens kone Signe får også en hjælpende hånd, når der er behov - og så tror jeg, at Jørgen er det store idol hos sine 8 børnebørn.

Jørgen stiller store krav til sin omverden men på den velmenende og kærlig måde. Ligesom han sammen med Signe på pædagogisk vis har præget sine 3 børn Vibeke, Jens og Lisbeth til et aktivt liv, er han også med når børnebørnene skal flaskes op og lære at stå på egne ben.
Der er Jørgen, som lærer børnene at cykle på skolens parkeringsplads og lærer dem at stå på ski. Det er også Jørgen, som står klar om morgenen på in-linerne og kalder til samling, når der fra sommerhuset skal hentes morgenbrød hos bageren, og fisketuren den vil heller ingen gå glip af.

Jørgen, hvor er der mange i vores lille bysamfund, der burde sige 'det var lige godt.....hvordan kan ét menneske udvise så stort et overskud og give så meget af sig selv til andre samtidig med at han får tid til sine egen interesse også'.

Du var foregangsmand i Agerbæk Sportsforening, i tennisafdelingen, i svømmeklubben og selv i dag kan vi blot håbe på du kan være foregangsmand eller forbillede for andre voksne, forældre eller bedsteforældre, der ligesom dig ønsker at gøre en forskel både for vores bysamfund, for foreningslivet, for familien og for sig selv.

Jørgen, det er på tide, at di giver dig en særlig anerkendelse for den store indsats du har ydet for Agerbæk SF gennem mere end 40 år. 

Som æresmedlem modtager du en lille gave og du vil selvfølgelig have fri kontingent og fri adgang til alle foreningens arrangementer fremover. 

Tusind tak for indsatsen !

På vegne af Agerbæk SF, Alice Thuesen

Årets leder i Agerbæk SF
Prisen som årets leder i Agerbæk SF skal i år tildeles en person, som man altid kan regne med. En person som kender alle og som kendes af alle. Ikke fordi han gør sig særlig bemærket i bybilledet, men snarere fordi han har en evne til på sin egen måde at skabe kontakter og opbygge tillid og relationer.

Kontakter og relationer som han samler i et stort kartotek og tager frem når der mangler en mand eller to for at stille et fuldt hold. Det er ikke altid en nem opgave, men han udviser en fantastisk vedholdenhed og når næsten altid i mål med et hold

Han har en god og særlig evne til at motivere også de unge til at spille fodbold og han får det gjort sjovt at være en del af 2. holdet.

I gennem rigtig mange år har han ydet en stor, engageret og ihærdig indsats som holdleder på 2. holdet og han er bare en af de personer, som man nødigt vil undvære som en del af fodbolden i Agerbæk SF.

Der er derfor velfortjent og en stor glæde for os i ledelsen og fodboldafdelingen at kunne overbringe Henning ’Buske’ Hansen vores anerkendelse som årets leder 2010 i Agerbæk SF.

’Buske’ havde desværre ikke mulighed for at deltage ved generalforsamlingen men fik lykønskninger og diplom overbragt hjemme.

Årets idræts m/k 2010


Efter et par år hvor vi ikke har haft nomineringer til årets idræts m/k, har vi i år en ung idrætsudøver som gør sig særlig bemærket og som har fortjent vores anerkendelse.

Selvom han stadig er forholdsvis ung, har han været en at grundstenene på 1. holdet og en afgørende faktor for at det lykkedes fodboldherrerne at forblive i serie 3 i sidste sæson.

Han passer altid sin træning samtidig med at han er en del af fodboldafdelingens trænerteam indenfor pigefodbold.

Han tager sin tørn med døm selv kampe og går altid forrest til både træning og kampe.

Som person er han rolig og velafbalanceret med let til smil.

Han er én man kan regne med både på og udenfor banen. Selvom han også skal passe en krævende uddannelse i banken, siger han aldrig ’nej’, når man beder ham om hjælp til at løse en opgave på stadion. Hvis han gør, er det fordi han vitterligt ikke kan.

Kasper Bundgaard – du modtager hermed en velfortjent og stor anerkendelse for det præg du sætter i fodboldafdelingen og Agerbæk SF. Du bør være et forbillede for rigtig mange af vores unge.

Årets skulderklap 2010


'Årets skulderklap' uddeles til en eller en gruppe af personer, som udmærker sig ved at have ydet en ekstraordinær positiv indsats i Agerbæk SF

 

'Årets skulderklap 2010' gives til en trio, som tilsammen har brugt utroligt mange timer på deres virke og igennem flere sæsoner – nogle dage flere timer end andre.

 

I har altid været klar, uanset om der blev forespurgt på stort eller småt, varmt eller koldt.

 

I har i fællesskab formået at skabe et miljø i vores klubhus og der har altid været plads til et smil og en hyggelig snak når idrætsudøverne eller ledere og trænere kom i klubhuset.

 

Det har primært været foreningens interesser, I har varetaget. Men også andre har nydt godt af deres høje serviceniveau, bl.a. motorcykeltræf.

 

Trioen er personerne bag driften af klubhusets cafeteria Jette, Keld og Anders.

 

Udover cafeteriadriften, har I også forestået rengøringen af omklædningsrum og klublokaler.

 

I har desværre valgt at stoppe og der vil blive et kæmpe ’hul’ der skal fyldes ud.  Keld og Anders har heldigvis tilkendegivet så sent som i går, at de gerne vil fortsætte med rengøringen i 2011.

 

Men selvom vi nu ikke møder jer i cafeteriet mere og skal klare os selv, fortjener i denne  særlige anerkendelse for det arbejde i har udført.

 

 

 

Årsberetning:

Formandens beretning 2010 (85.2 Kb)
Badminton årsberetning 2010 (55.9 Kb)
Fodbold årsberetning 2010 (0.1 Mb)
Gymnastik årsberetning 2010 (92.0 Kb)
Håndbold årsberetning 2010 (36.1 Kb)
Petanque årsberetning 2010 (70.3 Kb)
Tennis årsberetning 2010 (0.1 Mb)
Banko årsberetning 2010 (56.3 Kb)
Afdeling og udvalg sammensætning 2011 (19.6 Kb)

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk