2018


Marie Sillesen blev årets æresmedlem i Agerbæk SF
Tak til Bjarne Mathiasen for den store indsats gennem årene
Årets skulderklap gik til Dennis og Anders, som har gjort et kæmpe stykke arbejde med MTB banen i skoven.
FORMANDSBERETNING AGERBÆK SF 2018
 
Agerbæk SF-anno 2018, lad os lige tage pulsen på den. Vi er 376 antal aktive medlemmer, og mange dygtige frivillige. Vi er aktive i 10 forskellige aktiviteter, og der er mulig mere på vej. Vi deltager aktivt omkring den nye multihal ved skolen, vi deltager aktiv i HIS, owen luft, Agerbækken og vi deltager aktivt omkring en mulig kunstofbane ved Helle Hallen, for at nævne noget af der vi er aktive. Vi har en af kommunens flotteste sportsanlæg. Vi har en sund økonomi, og positiv drift. Så JA der er god puls i Agerbæk SF, og helt ærligt, det skal vi da være stolte af, det er ikke nogen selvfølge anno 2018. Rank ryggen, brystet frem VI ER AGERBÆK SF.
Jeg er faktisk glad, og også stolt når jeg kommer her på Agerbæk SF-anlæg. Her møder man altid glade mennesker, om det er børn, voksne, udøvere, træner, eller frivillige, er det med godt humør og smil på læben. Det er det idræt og foreningsliv gør. Og det er da livsbekræftende, og sund for liv og sjæl.
Og her favnes der bredt… yngste medlem er spæd og ældste over 80 år. Fantastisk
Og ja selvfølgelig har vi som forening udfordringer. Den evige tilbagevendende opgave med at finde frivillige hænder til alle de opgaver der nu engang hører med til at drive en frivillig forening. Men jeg syntes faktisk at det går i en rigtig retning her også. Opgaven for os som forening er at få konkretiseret hver enkel opgave, så vi klart kan melde ud hvad opgaven består i og hvad det indebærer af tid. Samt at få fortalt, udbredt budskabet om det gode i foreningsarbejde generelt.  Så er jeg af den overbevisning at det også sagtens kan løses.
Ledergruppen har i året 2018 bestået af aktivitetsformand Jan Fyhn, økonomiformand Viggo Conradsen, Supplerende medlemmer, Torben Hjort, Lene Conradsen og Kenneth Fyhn, og undertegnet som formand. Vi har mødtes ved behov samt ved de aftalte møder ift. Foreningens årshjul. Vi har prøvet at slå formands- og udvalgsmøder sammen, om det har været en succes, det er jeg ikke overbevist, men så er det prøvet.
Vi som ledergrupper ønsker vi at være så synlige som muligt, og vi er godt klar over at det kan gøres bedre, end det forgange år og det er vi godt klar over, men det har ikke været med hverken ond vilje eller manglende lyst at ikke har været så aktive på møde fronten, men udelukkende på grund af vores hver især travle hverdag.
 
Skulle samme ledergruppe være valgt til at repræsentere Agerbæk SF endnu et år vil vi bestræbe os på, at få synlighed og mødeaktivitet niveau op. Noget som vi vil bestræbe os på, men det er ikke et løfte.
Når det så er sagt, håber jeg også at diverse frivillige og udvalg føler at vi i ledergruppen har stået til rådighed i det omfang som ønsket, det har hvert fald været vores hensigt.
Jeg vil personligt gerne takke alle hver især i ledergruppen, for et super godt samarbejde i 2018.
 
I 2019 vil jeg, hvis jeg bliver genvalgt, forsætte med at drive vores forening i en positiv ånd, og det skal være min kæphest at få nye unge yngre kræfter tilknyttet vores forening.
2019
Vi skal i år have lavet en flot parkering og teltområde hernede ved klubben, så at vi kan parkere her, uden at køre noget af græsplænen op, og samtidig kan vi bruge området til at stille byfest-teltet op på, så det står stabilt og pænt, med jævnt gulv, så ingen teltgæster vælter rund og slår sig.
 
Vi skal have udvidet vores legeplads til gavn for alle byens borgere, her har vi fået rigtig flot støtte økonomisk af SE-vækstpuljen og Nordea Fonden. Stor tak til dem.
Vi skal have udvidet vores petanque anlæg med ”flere” bane. 
Vi vil også prøve at få genetableret et aktivitetsudvalg, som skal bedrage til at det kan blive endnu mere attraktiv at være medlem i Agerbæk SF.  Men også et udvalg der kan være med til at sikre at vores tilbud til vores frivillige forbliver af god kvalitet, her tænker jeg på julefrokost og vores årlige aktivitetstur. Og dette udvalg må også gerne være med til at etablere nye aktiviteter her i foreningen. Og lad dette være en opfordring her i dette forum, at brede budskabet om et aktivitetsudvalg

Agerbæk SF er et vigtig aktiv for byen og det lokale område for det sociale og aktive liv blandt byens borgere i alle aldre.
Vores akillessene er forsat at kunne finde frivillige nok til at kunne levere det aktivitetsniveau som vi ønsker at tilbyde. Men lad os stå sammen om dette, så skal  det nok lykkedes.
Vi har en sund og velfungerende sportsforening med mange tilbud til en aktiv fritid og det er en fornøjelse at være en del af. Aktivitetsniveauet ER højt, takket være trænere, hjælpetrænere, afdelings- og udvalgsmedlemmer, der gør et stort stykke arbejde i foreningen – og uden jer kunne det ikke lade. Stor TAK til jer alle for et godt samarbejde og Jeres indsats i 2018.
Vi glæder os til at godt samarbejde med Jer i 2019.
 
PETANQUE:
Så er der gået endnu et år med petanque.
Året har været alletiders med fint vejr til alle vores træningsaftner, hvor rigtig mange har været mødt op hver gang.
Vi har deltaget i Double og 4 mandsturnering.
I Double havde vi 10 hold med, hvoraf vi havde et hold der blev nr. 1, to hold der blev nr 2, et hold der blev nr. 3, 1 hold der blev nr. 5, 3 hold der blev nr. 6 og et hold nr. 7 og 1 hold nr. 8.
Så vi havde 3 hold med til finalestævne her i Agerbæk, hvor vi fik en 1 plads og en 2 plads og en 4 plads.
I 4 mands turnering havde vi 5 hold med, hvor vi fik en 2 plads en 3 plads og tre 4 pladser.
Her gik et hold til finalen, hvor de blev nr. 1.
Vi har også prøvet noget nyt i år nemlig at deltage i 6 mandsturnering, hvor vi havde 1 hold med som blev nr. 2 og skal til finalestævne. Held og lykke til jer.
Så har DGI afholdt bevæg dig til Petanque hvor der var 6 dage med kampe i foråret og da det var en Susses at der blev afholdt 2 her i efteråret, hvoraf vi lagde baner til den sidste.
Tillykke til alle.
Vi har også haft byfeststævne med 38 deltagere, hvor byfestudvalget stod for forplejning som var alle tiders.
Sommerstævne hvor vi var 34 deltagere med forplejning sponseret af GF Forsikring og E.V. REVISION ApS.
Vores medlemmer har også deltaget i diverse stævner rundt omkring i landsdelen, her kan jeg ikke holde styr på resultater, men det er blevet til mange præmier til Agerbæk.
Sommeren igennem har vi haft både rødvins- og kaffe aftner som har været rigtig hyggeligt.
Året har også budt på maling af hus og bord/bænke. Godt gået.
Som noget nyt har vi forsøgt at fortsætte med at træne hele vinteren,
dette har været alle tiders hvor man mødte op og trænede, hygge med kaffe mm.
Til sidst vil jeg takke alle som har hjulpet med kagebagning, baner, oprydning og andet arbejde for at vi har så fint et anlæg som alle roser,
Og tak til bestyrelsen.
BADMINTON:
 
Ungdomsafdelingen har ligget i dvale i 2018.
Den nye multisal på skolen er stadigvæk i støbeskeen…. så nu vælger vi at starte ungdomsafdelingen op i de ”gamle” bygninger. Jonas Mathiesen vil være klar til at træne de unge spillere. Vi har endnu ikke fastlagt, hvilken ugedag vi vil lægge os på og hvilken målgruppe, vi starter med. Der er ikke oceaner af plads i gymnastiksalen, men er der spillere nok til at kunne træne i Helle Hallen, så kan det også blive løsningen. Vi vil i løbet af foråret forsøge at få et overblik over, hvor mange, der har lyst til at spille badminton.
 
 
Motionisterne fylder stadigvæk banerne i skolen og i Helle Hallen. Det er de trofaste, men de lidt yngre har også fundet ud af at bruge disse tider. Tak for godt samarbejde til Agerbæk Skole og Helle Hallen.
Tak til Lillian Larsen, som styrer motionsafdelingen med sikker hånd.
 
På badmintonafdelingens vegne
Marie Sillesen
FODBOLD:
 
Året 2018 var et godt fodboldsår for Agerbæk SF. Dette gælder både ungdoms- samt seniorafdelingen. Igen i 2018 blev det spillet en masse fodbold i Agerbæk SF-regi, og vi har med egne hold og holdsamarbejder på tværs af gamle Helle Kommune været i stand til at tilbyde fodbold i næsten alle årgange. Vi har rigtig mange dygtige fodboldspillere i klubben og derfor er det også vigtigt at tilbyde kvalitet, hvis vi vil holde dem i klubben.
De seneste år har vi været nødsaget til at indgå holdsamarbejder med andre klubber for at kunne stille hold i diverse årgange, hvilket også i 2018 har fungeret rigtig godt og resultaterne har været gode. I den forbindelse arbejdes der hen imod et stort klubsamarbejde mellem fem klubber fra gamle Helle Kommune startende fra sommer 2019. Samarbejdet som har fået navnet ’Helle FC’ ser vi som en god mulighed for at kunne styrke klubbens ungdomsspillere og udvikle dem både teknisk og socialt. Overordnet omkring samarbejdet er, at det som sagt er gældende fra sommeren 2019, og det er tiltænkt at starte fra U11 og opad og skal omfatte både drenge og piger så der er et tilbud til alle. Så snart detaljerne omkring samarbejdet kommer på plads i løbet af foråret, vil der komme mere information herom.
For seniorafdelingen har 2018 også været et godt år, for førsteholdets vedkommende blev der i foråret igen spillet om oprykning til danmarksserien mod andre rigtig gode hold og trods det var man med i oprykningskampen helt til det sidste. I efteråret hentede man en flot 2. plads hvilket betyder at man igen i foråret 2019 spiller om avancement til danmarksserien frem for overlevelse i jyllandsserien. Andetholdet spillede har i hele 2018 spillet serie 3, hvilket lever godt op til målsætningen. Også i 2019 er de at finde i serie 3, hvor man er havnet i en lokal pulje hvor man skal spille mod klubber i nærområdet. Tredjeholdet spillede i foråret serie 6, hvor man endte på en 3. plads. Sæsonens højdepunkt var da man på hjemmebane i efterårets sidste kamp sikrede sig oprykning til serie 5 foran en masse tilskuere. Alle tre hold har i 2018 oplevet god opbakning både ude og hjemme, dette er noget der bliver sat stor pris på.
Hele vejen igennem har 2018 som sagt været et godt fodboldsår, og der skal lyde en stor tak til alle trænere, holdledere og hjælpere, uden jeres frivillige indsats ville det ikke være muligt for de unge såvel som gamle at spille fodbold i Agerbæk SF.
På vegne af fodboldudvalget – Jonas
GYMNASTIK:
 
Tiden er kommet, hvor vi skal berette om, hvad der er sket i det forgangne år i vores lille afdeling.
                                                                                                              
Vi afholdte vores gymnastikopvisning i Helle Hallen den 11 marts 2018 i samarbejde med Fåborg Vrenderup og Årre Boldklub, hvor de omkring 300 aktive viste 650 betalende publikummer, hvad de havde arbejdet med i vinterens løb.
 
Det blev en dejlig eftermiddag, hvor vores 2 gæstehold bestående af 60 unge piger, som er blevet ældre, fra Mejls-Orten-Tinghøj og Skibelund Efterskoles elevhold fuldendte dagen med masse af sprudlende energi og flotte spring.
 
Sæsonstarten er traditionen tro i uge 38. I år har vi udvidet samarbejdet på Junior spring/Rytme holdet med Næsbjerg og Nordenskov.
Vi fik en forespørgsel fra dem, om vi kunne være interesseret, da de ikke rigtig havde et gymnastikhold, som de kunne tilbyde de unge mennesker. Det er blevet til et hold på omkring 30 dygtige unge mennesker. Dette er gjort for at fastholde de unge mennesker lokalt så længe så muligt.
Der har i år været omkring 362 aktive gymnaster I Helle Hallen fordelt på 5 springhold 2 voksenhold uden opvisning. I Agerbæk på skolen har vi vores Glad Motion.
En stor tak til alle instruktører-hjælpeinstruktører som også iår har givet en masse børn og voksne sved på panden.
Desuden en stor tak til alle som hjælper os når vi har brug for ekstra hænder. Dejligt at vi aldrig går forgæves når vi spørger ad.
En stor tak til Berit-Søren-Connie-Annemarie-Anne-Britta for det gode og konstruktive arbejde i årets løb som sluttes med vores lokalopvisning i Helle Hallen den 12. marts 2019 kl,13.30, hvor vi år får besøg af Dejbjerglund Efterskole som gæstehold.
 
Gymnastikafdelingen under Agerbæk SF
BANKO:
 
Så gik der atter et år med banko i Helle Hallen
I år har vi haft en lille fremgang med spillere i forhold til sidste år
I 2017 var der et gennemsnit på 197 spillere pr aften og her i 2018
er gennemsnittet 217, hvilket jo er dejligt, arbejde for os er jo det samme.
Den 1. januar i 2018 hævede vi kortpriserne ti 10 kroner pr plade,
det har vi ikke haft nogen negative reaktioner på.
Vi søger div, puljer om penge til at købe nye kort og bankoanlæg
det er fællesforeningen der søger. Til hjælp med ansøgningerne har
vi Poul Verner Christensen fra Årre.
Ansøgningsfristen udløb den 31. december, vi glæder os til at høre om
vi får et tilskud.
I år har vi haft 2 fællesbankospil en Julebanko og en nytårsbanko hvor
De var godt besøgt bla.  vor nytårsbanko den . januar her var der
368 spillere, begge spil gav et pænt overskud.
Vi har også afholdt julebanko på Hotellet i samarbejde med Borgerforeningen
her var der god tilslutning.
Tak til Borgerforeningen for samarbejdet også en tak til Hotellet for lån af lokalerne
Der skal også lyde en stor tak til Helle Hallen og ikke mindst deres medarbejdere.
Tak for samarbejdet med Sportsforeningen, og især en stor tak til dem der
Kommer og hjælper med at rydde op efter Bankospil
Til sidst en kæmpe tak til vores trofaste hjælpere ved bankospillene
 
Henry Brandt  
MTB:
 
For første gang er der i 2018 prøvet at lave et MTB-hold for børn. 
Dette har haft en stor succes og i starten var der mange børn, men der var også et frafald. Men dem som forsatte har haft en sjov og lærerig sæson. 
Alle ryttere har flyttet sig og modet er blevet større og konditionen bedre. Det er fantastisk at se, selv de forsigtige er blevet modige og dette er kun fordi de har lysten og troen på at det kan lykkes. 
Vi har haft nogle ryttere som har deltaget i nogle cykelløb i Varde og Blåbjerg og de klarede sig godt og der var nogle podiepladser til dem. 
Der er lavet forbedringer i skoven, så der er kommet flere tekniske svære sessioner, hvilket udfordrer rytterne. Der er kommet granit på det meste af banen, hvilket giver en perfekt bund at cykle i også om vinteren. 
Det sidste spor arbejde håber vi er færdig i forår 2019.
Håber at alle MTB ’er er klar på en ny sæson i 2019.
TENNIS:

Årsrapport 2018 Agerbæk Tennisklub
 
Vi startede sæsonen sidst i marts måned da vejret endeligt tillod det – banerne var fine, faste og i orden.
Agerbæk Tennisklub har fået en del nye medlemmer, og vi er nu oppe på det højeste i de sidste fire år. Vi har prøvet at få vagt børnenes interesse for tennis, og har i år haft fem nybegyndere samt to nye yngre seniorer (14-15-årige)
Desuden afholdes der årligt en forårshyggeaften, hvor der spilles lidt tennis og derefter en lille hyggelig sammenkomst.
Sammen byggede vi et nyt halvtag ved Ernst hus – det fungerer efter hensigten og der er plads til alle, når der afholdes arrangementer.
I 2019 vil vi derfor prøve at annoncere lidt mere i Agerbækken for at se om det kan inspirere nogle flere børn og voksne til at spille tennis.
Vi fortsætter fælles tennis om lørdagen fra kl. 10 -12 hvor man bare møder op og spiller med de fremmødte, da det er et tiltag der bakkes godt op om.
Klubmesterskab blev ikke afholdt i 2018, grundet manglende interesse.
Vi afsluttede 2018 sæsonen hvor vi også spillede lidt tennis og spiste lidt mad sammen under det nye halvtag – alt i alt en god sæson.
SPONSORUSVALG:

Sanne Schmidt og Marie Louise Ditlevsen har i 2018 sørget for sponsorkroner til Agerbæk SF er blevet indhentet. Flotte 82t er kommet ind på den konto, med et overskud på 47. Flot.  Udvalget har også sørget for sponsorgaver til diverse arrangementer. Udvalget har fået en ny 3-rig aftale på plads med en ny hovedsponsor, og har andre spændende tiltag på vej.En stor tak for Jeres indsats piger. En stor tak skal også lyde til vores sponsorer for deres økonomiske støtte og deltagelse ved arrangementer
KLUBHUS:

Vi skal sige 1000 tak for indsatsen til først Pernille og Martin, og senere Martin Møller for deres store indsats i og omkring klubhuset, i den seneste årrække. Det er været en god og vigtig ting for foreningen at vi fik gang i klubhuset igen.
Nu tager vi fat på et nyt kapitel her i 2019 og byder Gitte og Thea Laursen hjertelig velkommen i klubben som vores nye klubhusbestyrer.  Vi ser frem til et godt og solidt samarbejde med jer piger.
 
HIS: (Helle Idræts Samvirke)

Igen i år har Agerbæk SF været repræsenteret til møderne i HIS. Torben Hjort har fulgt møderne. Samarbejdet har i 2018 har været godt mellem parterne i HIS-regi.  Der er blevet afholdt diverse arrangementer her kan nævnes, julefrokost og fed fredag.
Vi kan af fremtidige projekter i HIS nævne arbejdet med etablering af en kunststofbane ved Helle hallen, hvilket vil styrke tilbuddet til sporten i nærområdet samt give Helle hallen mulighed for at tilbyde træningslejre for alle nær og fjern. Derudover arbejdes videre med E-sport, som forventes at blive mere etableret i 2019.
Der skal herfra lyde en stor tak for det givtige samarbejde med foreningerne omkring Helle Idrætssamvirke i 2018.
OWEN LUFT:

 

Årets lokale havefest hvor underholdningen bestod af Thomas Helmig, Rasmus Seebach, Nik & Jay, Carpark North, Michael Falck, og Burhan G. Og trods vejr udfordringer var det som altid en succes med et pænt overskud til Agerbæk SF på ca. 305.000kr. Vi er stolte over og glade for at være en del af Owen Luft. Det er et stort arrangement med rigtig mange frivillige involveret, og det er fantastisk, at det hvert år kan løbe af stablen med nye tiltag og samtidig fastholdelse af traditioner.
Der skal lyde en stor tak til udvalget som lægger mange kræfter i planlægning og afholdelse af arrangementet og en tak til Nordenskov for et godt samarbejde omkring Owen Luft.
BYFEST:

Byfestudvalget er i 2018 Vera Hauge Mortensen, Brian Kristoffersen, Rene Jensen, Bente Fyhn, Marie Kristensen, Pia Ladefoged og Britta Mathiasen.  Byfesten blev i 2018 afholdt i perioden 30 maj til 10 juni, med et bredt udvalg af aktiviteter for alle aldre der kan blandt andet nævnes torvedag, børneekstremløb, seniordag, Agerbækløbet, herreaften, og ikke mindst sommerfest i teltet.  Alt i alt en festlig og varm byfest med et godt og varieret program. Byfesten gav i 2018 et flot overskud på 54.000kr. En stor tak til udvalget for det store arbejde i forbindelse med planlægning og afholdelse af byfesten. Vi ser frem til den næste i 2019.
STADIONHOLDET:

Igen i 2018 må vi takke vores meget dygtige og trofaste stadionhold, der igen har leveret et stykke fantastisk arbejde ved vores sportsanlæg. Både inde som ude er der gået til hånde. Og holdet er med til at sikre at vi har områdets flotteste sportsplads. I skal vide at der bliver sat stor pris på jeres store frivillige arbejde for vores klub. Stort tak endnu en gang for indsatsen drenge. :)
PR:

Alice Thuesen har med sikker hånd styret vores PR-afdeling igennem 2018. Agerbæk SF har leveret indhold til vores fælles blad Agerbækken, der udkommer 4 gange årligt, i samarbejde med borgerforeningen og Agerbæk kirke. Præmiespillet har Alice endnu engang stået for med flot et rigtigt udbytte på over 38t kr. 
Et stort tak skal der lyde til Alice.

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk