Alkoholpolitik


Agerbæk SFs alkoholpolitik tager udgangspunkt i en sund og fornuftig omgang med alkohol når trænere, ledere, medlemmer og andre tillidsrepræsentanter optræder på foreningens vegne.
  • Ved arrangementer og fester, hvor foreningen bærer ansvaret, følges lovens retningslinjer for salg og udskænkning af alkohol.
  • Det accepteres ikke at foreningens unge under 18 år indtager alkohol ved stævner, efter træning og kampe m.v. i foreningens regi.
  • Må det komme på tale af unge mellem 16 år og 18 år har mulighed for at nyde alkohol, eksempelvis i forbindelse med ture og stævner, kan dette kun ske efter forudgående aftale med forældrene.
  • Det forventes af trænere og øvrige ledere har et fornuftigt forhold til alkohol, og kan være med til at præge unges opfattelse på samme vis, når de har ansvaret for foreningens medlemmer.
  • Det forventes generelt at voksne, der færdes i foreningen har et fornuftigt forhold til alkohol, når der er børn og unge til stede.
  • Chauffører skal undlade at indtage alkohol i forbindelse med transport af foreningens spillere og aktive medlemmer til og fra aktiviteter i foreningens regi.
  • Det accepteres ikke, at foreningens aktive medlemmer indtager alkohol, når de er udøver og repræsenterer foreningen. I enkeltstående tilfælde eks. ved stævner, hvor der er tilknyttet fest med alkoholudskænkning, kan træner eller leder give tilladelse. Dog betinget af at holdet ikke længere er med i turneringen/opvisningen og ikke bærer foreningens klubdragt.
  • Bestemmelserne gælder overalt på foreningens idrætsanlæg, såvel indendørs som udendørs.
  • Ledergruppen har det overordnede ansvar for overholdelse af alkoholpolitikken.
Ved overtrædelse af foreningens alkoholpolitik, forelægges dette ledergruppen, som afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have.
 

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk