Generalforsamling 2020


                                                                                   
Referat fra generalforsamling den 21. juni 2021 kl. 19.00
Generalforsamling blev afholdt i Agerbæk SF’s Klubhus - der var 12 stemmeberettigede deltagere.
Dagsorden ifølge vedtægter og annoncering:
  1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
Viggo Conradsen blev valgt, som ordstyrer. Jonas Pedersen og Michael Mathiasen blev valgt, som stemmetællere. Viggo Conradsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet i Ugeavisen Helle/Ølgod den 1. juni 2021 og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Marie Sillesen blev valgt, som referent.
  1. Formanden aflægger ledelsens beretning og vision for fremtiden.
Formandens beretning ved Anders Schmidt - beretningen kan læses på Agerbæk SF’s hjemmeside. Beretningen blev godkendt.
Spørgsmål til beretningen:
Der var ingen spørgsmål til formanden
  1. Økonomiformanden aflægger det reviderede regnskab
På trods af Corona bliver årets resultat et overskud på kr. 76.929,00.
Spørgsmål:
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
  1. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
  1. Valg af formand.
Anders Schmidt er på valg og han blev genvalgt
  1. Valg af aktivitetsformand:
Jan Fyhn er på valg og han blev genvalgt.
  1. Valg af supplerende medlem til ledergruppen.
Lene Conradsen er på valg og hun modtager ikke genvalg. Der var ingen forslag til ny medlem
  1. Valg af revisor.
Begge revisorer modtager genvalg.
  1. Eventuelt.
Årets træne/lederpris går til Michael Mathiasen. Michael modtager prisen for hans store indsats i vores fodbold samarbejde i Helle FC. Michael har leveret en kæmpe indsat i dette samarbejde. Han har brugt mange timer på i fællesskabet med de andre i styregruppen i at udvikle Helle FC.
Året skulderklap går til Agerbæk Padeludvalg. Stort og velfortjent skulderklap til jer. I har leveret et fantastisk stykke arbejde med at få padel til Agerbæk SF. Så fantastik at se, at når man sætter sig et mål, så kan det lade sig gøre med stor indsats og flid. Vi i Agerbæk SF er ”first mover” på at have padel i området, det er virkelig fedt. Padel har fra første dag været en stor succes og vi er nu i gang med at etablere bane nr. 2. Tak for indsatsen drenge.
Der uddeles også en kæmpe skulderklap til vores præmiespil sælgere.
For mange at jer er det en naturlighed at gå den årlige runde med præmiespil. Men for vores forening er det en meget stor hjælp. Vi sætter virkelig prispå jeres indsats så derfor skal i have en kæmpe skulderklap. Der er så vigtig for en forening, som vores at holde fast i gode traditioner. I er en kæmpe hjælp. Tak for jeres indsats.
Ordstyreren ophævede hermed generalforsamlingen.
 
Referent: Marie Sillesen
 
Referatet er godkendt 21. juni 2021
 
Formandsberetning Agerbæk SF 2020
Kære alle deltagere her ved vores generalforsamling i Agerbæk SF-anno 2020. Det er glædeligt at i vil bruge jeres tid her i vores skønne forening. Det sætter jeg pris på.
 
Sportsåret 2020. Og hvilken et af slagsen. Det har på ingen måde været som det plejer. Selvom man nogle gange godt kan føle det, når man skal skrive sin beretning, at tingene går som det ”plejer”, men ikke i 2020.
 
Vi kom faktisk rigtig godt fra start i 2020. Flot opbakning til de aktiviteter som vi nåede at få sat i gang efter vinterpausen. Og der var gode udsigter, for endnu et godt og aktivt år for vores sportsforening. Der var nye aktiviteter i pipelinen, samt den nye hal ved skolen, var ”endelig” ved at være klar til at tage imod os.
Så blev det den 12. marts 2020. Og som alle ved, blev Danmark lukket ned på grund af Corona virus. Så hvad nu med idræt og andet aktivitet i vores forening?
Vi måtte lukke alt ting ned, omgående. Efterfølgende forsøgte vi i Ledergruppen at drive vores forening så godt som muligt, selvom vi ikke havde prøvet noget lignende før.
Vi er blevet hjulpet og guidet godt igennem Corona-forløbet af kommunen og diverse specialforbund. Vi har fulgt deres råd så godt som vi har kunnet året igennem, med RIGTIG mange forskellige udmeldinger undervejs har vi gjort det så godt som vi har kunnet, og har vi været i tvivl om noget, har i ladet forsigtigheden råde.
Jeg vil også gerne takke alle i vores udvalg, for håndteringen af situationen, i har bakket 100% op omkring vores linje. Det er vi i ledergruppen meget taknemmelige for.
 
Selvom 2020 har været et år, hvor det har været svært at dyrke alt den sport som vi alle gerne ville, har vi i Agerbæk SF faktisk tilført 2 helt nye aktiviteter, samt fået nyt liv i en gammel kending. Velkommen til Padel tennis og Løb og motion, og velkommen tilbage til ungdomsbadminton. Hvor er det bare stærkt at vi under så svære vilkår har formået at udvide vores aktivitets porto folie.
Padel tennis har fået en virkelig flot start, med mange aktive spillere, det er en kæmpe fornøjelse at være vidne til. Det har været en stor fornøjelse at se hvor meget liv der er kommet på vores område med tennis og padel-tennisbanerne. Skønt.
Løb og motion startede op i August 2020. Der har været over 30 forskellige deltagere, som har været aktive her. Alle niveauer har været i gang, både de gode løbere, og de der blot har ønsket at gå en tur.
Ungdomsbadminton er startet op i vores nye flotte hal ved skolen. Hvor friske unge mennesker har kastet sig over fjerbold og ketcher. Fantastisk
 
Ledergruppen i 2020 har bestået af følgende, aktivitetsformand Jan Fyhn, økonomi formand Carsten Jensen, Supplerende medlemmer Lene Conradsen, Majbrit Hjort og Torben Hjort.
Og undertegnet Anders Schmidt som formand. Jeg vil gerne sige jer alle i ledergruppen en kæmpe tak for jeres indsats i 2020. Det har ikke været det nemmeste år at være ledergruppe i, men jeg syntes at det er gået rigtigt fint. Vi har fået løst diverse opgaver der har været i løbet af året og god tråd med foreningens og vores værdier. Ekstra stor og varm tak til Lene som nu træder ud af ledergruppen. 1000 tak for din store indsats Lene.
Så stor tak til jer i ledergruppen.
 
 
En kæmpe tak til alle udvalg. Tennis – gymnastik – fodbold – MTB – badminton – banko – petanque – padel tennis – løb og motion – byfest- Owen luft – PR – Sponsor udvalg – stadion-holdet – klubhusbestyrer og Jan Skærlund for at styre vores Conventus . Samt kæmpe tak til alle andre frivillige og trænere der hjælper til året igennem her i Agerbæk SF. Uden alle jer, ingen forening.
 
Vi har ført foreningen igennem året med en stærk økonomi. Vi har søgt i hjælpepakkerne og derigennem fået tilført midler til at drive vores forening, også i et år hvor vi ikke har haft så store indtægter som vi førhen har været vandt til. Vi kommer ud af 2020, med et overskud på +77T kroner. Det syntes jeg er virkelig stærkt.
 
En kæmpestor tak skal der lyde til vores fantastiske sponsorerer, som IGEN har støttet fantastisk op omkring vores forening. Vi er virkelig stolte og taknemmelige for jeres støtte til os. Endnu engang en kæmpestor tak.
 
En tak skal der også lyde til vores naboklubber og Helle Hallen i HIS samarbejdet. Dette har selvfølgelig også været en meget alternativet år for HIS, men der har været en fornuftig mødeaktivitet, og god og sundt samarbejde klubberne i mellem.
 
Jeg bliver glad og stolt når jeg kommer ned på vores stadion område. Vi har virkelig områdets flotteste anlæg. For et eksempel, onsdage hvor vi mødes i løbeklubben og det bare emmer af liv hernede, tennisbanerne er fyldt, padel banen er i brug, masser af børn der spiller fodbold, børn på legepladsen, og petanque holdet er i gang. Så fedt og bekræftende at se alt den aktivitet.
 
Desværre blev vores store årlige fest Owen Luft ikke til noget, men vender stærkt tilbage så snart at det er muligt igen, at afholde en fest en den kaliber.
 
2021 er Agerbæks SF´s jubilæums år. I 50 år har foreningen bestået i dens nuværende format.
Og det skal fejres. Vi holder en stor fest i Helle Hallen i november, vi er ved at få lavet en bog om Agerbæk SF, der bliver lavet børne aktivitetsdag også i Helle Hallen, blandt andet. Vi glæder os til at fejre vores forening.
 
Lad mig igen i år opfordrer til at man deltager som frivillig og gerne i vores forening. Vi kunne sagtens bruge flere hænder, Især vores største sportsgren fodbold er konstant udfordret på især at finde ledere til udvalget. Her er det næsten umuligt at få hjælp. Så vi står fortsat med en stor opgave i at få frivillige hænder nok. Håber vi kan knække koden så vi kan få flere til at løfte i flok. Så bliver det hele lidt nemmere og sjovere.
                     
Udvalgsberetninger 2020
 
BANKO
Bankoåret 2020 blev et år som nok vil blive husket af bankospillere i mange
år frem. Vi nåede kun at afholde 3 Bankospil i Helle Hallen inden Danmark
lukkede ned med Corona, vi troede at det kun ville blive for en kort periode,
men sådan kom det ikke til at gå. Det blev resten af året.
Den 25 juni indkaldte Ansager Banko til et fællesmøde med Horne Banko-Tarm Banko
Vejrup Banko og Helle Banko.
På dette møde blev det aftalt at vi ville starte op med banko samtidig når der blev
åbnet for det med de restriktioner der evt. ville være.
Den 16 september indkaldt Tarm Banko til et nyt møde, hvor vi besluttede at med de
restriktioner der var, var det umuligt for os at afholde bankospil.
Vi håbede at der ville komme yderligere lempelser sidst på året.
Så vi bestemte derfor at Helle Banko skulle indkalde til nyt møde først i november
Dette møde aflyste vi da der ikke var kommet ændringer i restriktionerne.
På nuværende tidspunkt afventer vi hvad fremtiden vil bringe.
Selv om bankosæsonen blev kort skal der lyde en stor tak til vore trofaste hjælpere
og vore nye opråbere uden jeres hjælp var der ingen Banko i Helle Hallen.
Jeg håber at i alle er klar igen når vi engang starter op igen.
Tak til Helle Hallen og Deres hjælpere for samarbejde
Til sidst tak til ASF for god opbakning.
 
Henry Brandt
 
 
BADMINTON
 
Årsberetning – badmintonafdelingen 2020
Afslutningen på 2019/2020 blev ramt af CORONA, men heldigvis var sæsonen næsten slut og med ”diverse” opmålinger og afmærkninger, så spillede vi sæsonen færdig.
 
ENDELIG… efter så mange udsættelser, så stod multisalen på Agerbæk Skole færdig. Det er en utrolig flot sal med 4 badmintonbaner, så vores spillere har fået så fine faciliteter til rådighed.
Der er ingen tvivl om, at vore medlemmer var mere end klar til at starte sæsonen efter sommerferien. Der skulle så lige en godkendelse til fra brandmyndighederne, inden vi måtte starte, det tog desværre sin tid, men sidst i september lysnede det. I løbet af oktober var alle i gang.
Vi har 8 hold, der spiller på Agerbæk Skole i denne sæson.
I Helle Hallen har vi 2 hold, så der har vi desværre baner i overskud, de kunne så til gengæld starte den 1. august, som de plejer.
 
I år lykkedes det ENDELIG at få gang i ungdomstræningen.
Vi var lidt spændte på, hvor mange der havde lyst til at spille badminton. Vi sendte en invitation ud på Agerbæk Skole til eleverne i 4. til 6. klasse. Det gav en fin respons, men vi fik også henvendelser fra andre årgange, som gerne ville være med. Efter nærmere overvejelse besluttede vi at målrette træningen på 2. klasse til 7. klasse.
Opstarten blev desværre skudt til uge 44, idet godkendelsen af multisalen trak ud. Vores træner var imellem tiden rykket til Vejle, så vi måtte ud at finde en ny træner. De hænger ikke på ”træerne” så det har været undertegnede, der med hjælp fra forskellige unge mennesker, der har trænet dem indtil videre.
MEN vi kom i gang… Den 29. oktober trænede vi for første gang og der kom 7 friske drenge og de har været gode ambassadører for os, for vi har i gennemsnit været omkring 10 spillere siden.
Agerbæk SF har købt ketsjere, så de unge mennesker har kunnet prøve spillet, inden de besluttede, om badminton var noget for dem og det har det heldigvis været.
SÅ kom corona igen… øv øv øv, hvor blev jeg ked af det. Nu havde Lasse Kristensen lige sagt ja til at træne drengene. Han havde lagt træningsprogram og var så klar til at lære drengene nye færdigheder. Vi håber, at vi får lov til at træne et par gange mere, men det kan kun tiden vise.
 
På badmintonafdelingens vegne
Marie Sillesen
 
 
Agerbæk Petanque 2020
 
Året der gik i Agerbæk Petanque
 
2020 har været et usædvanligt år på grund af corona.
Det er ikke blevet til meget fællestræning på grund af restriktioner, så vi håber snart vi kan komme til at træne igen. Vi mangler det sociale samvær på banen.
Vi har dog kunnet spille vore turneringer i double og 4mandshold med gode resultater.
Tove og Gunnar Paulsen vandt deres pulje i A-rækken, Merete og Jeppe Vadh blev nr. 2 i deres pulje i A-rækken og begge hold gik videre til finalestævne i Grindsted, her blev Tove og Gunnar Paulsen nr. 3 og Merete og Jeppe Vadh blev nr. 4, så det var en godt turnering for dem. Godt gået begge hold.
Vi havde også hold med i 4mansturneringen som også klarede sig godt med 2 finalepladser, godt gået til jer også.
Vi havde også et hold tilmeldt 6mandturnering. Dette hold bestod af Karin og Erik Kubel, Tove og Gunnar Paulsen og Merete og Jeppe Vadh, som vandt turneringen og fik en flot vandrepokal i A-rækken. Godt gået alle 6.
Som noget nyt er der startet en vinterturnering for 4mandshold, men den står stille på grund af restriktioner.
Med hilsen til alle medlemmer, ser vi frem til en ny sæson forhåbentlig uden corona.
Bestyrelsen
 
 
GYNMASTIK
 
Tiden er kommet, hvor vi skal se tilbage på et årets gang i gymnastik. Det blev dog en noget anderledes sæson end vi havde regnet med.Årsagen “dansen med corona”.Alt var på plads til en forrygende opvisning hvor vi skulle have haft Ågaard Efterskole på besøg - det blev dog aflyst i 11 time. Vi startede dog som sædvane i uge 38.Iår søsatte vi 2 nye hold.Vi fik en henvendelse fra et par af vores tidligere instruktører Laura Conradsen og Stine Mathiasen som godt kunne tænke sig at starte et Rytme/Danse hold op for voksne Quinder 18+.Det blev et hold som vi har oprettet i samarbejde med Fåborg Vrenderup. Ligeledes startede vi i Agerbæk SF regi Fun Fit et hold som var tiltænkt boldspiller som ville have noget at gå til i vintersæsonen.Emma Skovdal Holm - Stine Paterek - Mette Lindahl stod for holdet.En god start for begge vores nye hold, men de senere restriktioner gjorde det svært at fuldføre sæsonen. I Helle Hallen gik det bedre med sæsonen da de ikke var underlagt forsamlingsforbuddet på de 10 gymnaster. Vi havde et højt smittetryk i starten og efter en gang træning blev alle hold sat på pause indtil uge 43. Alle gymnaster deres forældre - instruktører fik diverse retningslinjer udstukket som de skulle følge med hvordan og hvorledes det hele skulle forløbe.Alle klarede det til UG så en stor tak til alle. Sæsonen kørte videre - dog måtte den traditionelle juleafslutning aflyses til stor ærgelse for alle. Slikposerne blev iår uddelt af gymnastikudvalgene som var rundt og ønske en Glædelig Jul til alle gymnaster og instruktører. Glad Motion kom iår hjem på skolen igen i nye lokaler.Der har været omkring 10 gymnaster en fremgang på 4 i forhold til sidste år. Vi har i den forgange sæson fået Starup med i vores gymnastiksamarbejde fra Lillespring og opefter. Gymnastiksæsonen er stadig er sat på standby og med de nye restriktioner må vi se hvad der kommer til at ske i marts måned. En stor tak til ledergruppen - Berit samt alle vores samarbejdsklubber for et godt samarbejde på tværs af foreningerne. Gymnastikudvalget Anette Lyng Ørskov.
 
 
BYFEST
 
Årsberetning
År 2020 blev et anderledes år for byfesten som for alt andet. Byfestudvalget og de mange tovholdere var klar til at skyde en uge af med fest og farver. Det blev jo som bekendt ikke muligt. Vi holdt dog fast i at sælge vores byfest lodseddel ved Min Købmand og Telma. Stor tak til alle der støttede os ved at købe vores lodseddel. 
Til slut skal der lyde en stor TAK til byfestudvalgets medlemmer, tovholdere og ikke mindst sponsorer. Vi håber og krydser fingre for at kunne afholde Agerbæk sports- og byfest i 2021. 
 
 
MTB 
 
Det var en stille start da hele landet blev ramt af covid 19. 
Men vi fik lov lidt før alle andre til at starte da MTB er en udendørssport uden den store nærkontakt. Så med min 1 meter i afstand, startede MTB kids op og der var en lille tilslutning. Men børnene var glade for at kunne komme ud i fællesskabet igen.
Så håber at 2021 bliver noget bedre og at flere får lyst til at udfordre skoven. 
Det er blevet til flere ture i nær området som feks ture til Klelund og til Fåborg, da cykelstien er god til konditræning med intervaller. 
Så nu håber vi alle at vi kommer til at styre covid 19 og ikke omvendt som sidste år.
 
MTB formand 
Heidi Pedersen 
 
 
FODBOLD
Opstarten var nøje planlagt, fra poder til senior, men forårssæsonen 2020 nåede knap nok at komme i gang før COVID-19 satte en stopper for alt fodbold. Der blev først rigtig spillet fodbold hen omkring sommerferien, hvor gældende retningslinjer omkring forsamlingsforbud, håndsprit, omklædning hjemmefra mv. gav praktiske udfordringer, som vi ikke hidtil har været vant til. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle spillere, trænere, hjælpere mv., som har håndteret en svær situation meget ansvarligt og professionelt, så vi har kunnet spille mest mulig fodbold i Agerbæk SF regi.
 
  
Padel
2020 blev året hvor den fremadstormende sport kom til Agerbæk. Efter overvejelser blev det i foråret besluttet at der kunne nedsættes et padel-udvalg der skulle arbejde med at få sat en bane op ved siden af tennis banerne.
Udvalget gik hurtig i gang med at indhente tilbud, søge fonde og indhente byggetilladelse. Enkelte ting trak desværre lidt ud og det betød at den første kamp kunne spilles den 15. september. Vi havde planlagt en større indvielse af banen, men måtte desværre aflyse det meste på grund af corona. Vi håber på at kunne lave et hyggeligt arrangement på den anden side af corona.
Tidspunktet på året gjorde at udvalget var usikre på hvor mange der kunne have lyst til at spille hen over vinteren. Den bekymring var ikke nødvendig. Der gik ikke lang tid før vi kunne melde alt udsolgt om eftermiddagen og aftenen i hverdagene. Samtidig var der rigtig godt gang i banen som pay & play i weekenderne.  
Det er helt fantastisk at få sådan en start på noget nyt. Alle der prøver spillet synes det er sjovt og vil bare have mere. Ung som gammel kan spille det. Vi er meget glade for starten og kan allerede nu berette om 75 medlemmer. Mange er også skrevet op på venteliste. Derfor er udvalget også i gang med at undersøge mulighederne for en bane mere.
I det kommende år vil vi arbejde på en bane mere og undersøge mulighederne for at få formiddagstiderne booket. Vi håber der vil være pensionister der synes spillet er sjovt og som så vil booke tiderne fra 8-14. Ligeledes vil vi arbejde på padel for ungdom. Vi håber at kunne starte padel for juniorer som også vil kunne bruge nogen af de tidlige tider. 
Som forening kan vi være utrolig stolte over at være en af de første byer i området der kan tilbyde padel. Spillet skyder frem over alt og vil i de kommende år udvikle sig til en meget stor sport i Danmark. Vi er glade for at vi allerede er i gang.
 
Vi glæder os til at følge udviklingen
 
Padel udvalget, Jesper, Torben og Jonas
 
 
 
Årsberetning for Agerbæk tennisklub 2020
 
Sæsonstart var sidst i marts og som i de tidligere år skulle vi lige have banerne klar efter en våd vinter.
Da Coronaen havde gjort sit indtog, var der visse tiltag, der skulle overholdes og det blev de – og der blev spillet i det omfang vi måtte. Det gik udmærket indtil der blev lukket helt ned for diverse aktiviteter.
Medlemstallet for seniorer er stabil – der har endnu ikke været de store udsving.
(Vi er lidt spændte på, om nye padel bane vil trække nogle af vores tennisspillere.)
På junior delen er der heller ikke den store forandring – er ved at være tom for idéer for, hvordan vi kan få øget interessen. Dog ser det ud til, at de der er - er engagerede.
Vanen tro havde vi en lille opstarts sammenkomst, hvor vi spiller lidt sammen og derefter hygger med lidt mad og drikke.
Ved Ernsts hus er der opsat en glasvæg, det giver lidt læ og man kan stadig se, hvad der sker på banerne. Vi håber på, at vi får noget mere socialt samvær på og ved banerne i år.
(NB: Da der på padel banen er der mange ledige tider i formiddagstimerne, håber vi, at man eventuelt kan få reduceret pris, hvis man tilmelder sig tennis og padeltennis – dette er bare et forslag til at optimere de ledige formiddagstider.)


På vegne af Agerbæk tennisklub – Bent Nielsen

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk