Nyheder


NYTÅRSMARCH
 
Traditionen tro afholdt Agerbæk SF sin nytårsmarch den 1. januar.
Klokken 13.00 drog omkring 60 nytårsfriske afsted på en gåtur rundt i byen. Vejret var perfekt til en rask travetur, og til at få lidt tiltrængt frisk luft indenbords.
Som traditionen forskriver, var der efterfølgende suppe og banko i klubhuset. Vi havde nogle supergode og hyggelige timer sammen.
Agerbæk SF vil gerne sige tak til de mange og trofaste deltagere til vores nytårsmarch arrangement. Samtidig vil vi gerne ønske alle et godt nytår.
 
På vegne af Agerbæk SF
Anders Schmidt
Formand
Billeder fra Nytårsmarchen.
Byfest 2020 04-12-2019
Årets BYFEST 2020 er fra den 30. maj til den 6. juni. Sæt allerede nu X i kalenderensmiley.
Kære alle!
 
Lige et høfligt opråb!
 
Vores nye flotte legeplads på stadion ser ud til at blive brugt rigtig flittigt, hvilket er super dejligt.
 
Desværre oplever vi, at området også bliver brugt til andet end leg.
 
Vi har nu af flere omgange måttet rydde op, fjerne skidt, dåser fra øl, energidrik og sodavand samt andet skidt, der ikke hører en dejlig legeplads til.
 
Gruset foran pladsen bliver kørt op med knallert og cykler.
 
Legepladsen er jo som udgangspunkt til børn og redskaberne, der er på selve legepladsen, er beregnet til brug og leg til børn.
 
På vores stadion område er der rig mulighed for aktiviteter til alle aldersgrupper, og vi synes, at det er fantastisk, at det bliver brugt.
 
Der er sat skraldespande op på området, samt der er større skraldespande ved klubhuset, man gerne må bruge.
 
Så en bøn om at man lige taler med sine børn og unge mennesker omkring dette. Tak :)
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er man meget velkommen til at tage kontakt til mig.
 
mail: anders.schmidt@agerbaek-sf.dk
Tlf.: 23290508 
 

Stort tillykke
til vores U15 fodbold-drenge der netop har vundet sølv ved jyskmesterskab i indefodbold. Godt gået gutter 😊
Nye klubdragter kan bestilles gennem Hr. P. i Grindsted til en fordelagtig pris.

Udvidelse af legepladsen på stadion.

 

Projekt: Sjov og leg – vejen til sporten

Legepladsen på sportspladsen og området omkring den bruges mere og mere af byens børn. Flere brugere betyder også et større behov for bedre faciliteter på blandt andet legepladsen. Agerbæk SF ønsker at tilbyde de bedste faciliteter på sportspladsen for byens yngste børn, hvor de med en god og spændende legeplads kan bevæge sig.

Sjov og leg er en stor del af børns start på livet.
Overrækkelse af check fra Nordea Fonden blev foretaget af filialdirektør Kasper Bundgaard Jensen.
Byens dagpleje og byens integrerede daginstitution bruger meget sportspladsen og området omkring den til udflugter. De leger på legepladsen, går ture i skoven og spiser madpakker i madpakkehuset.

Agerbæk SF tager aktivt medansvar for udviklingen i vores lokalsamfund. Foreningen målretter sine aktiviteter til borgernes efterspørgsel og søger at skabe muligheder for alle.

Agerbæk er en by med mange småbørnsfamilier og vi ønsker derfor at videreudvikle og skabe en legeplads med flere aktiviteter på sportspladsen. Den skal tiltrække børn, forældre og bedsteforældre – hvad enten det gælder leg, udøvelse af sport eller naturen omkring sportspladsen. Det skal være et sted i byen, hvor de har lyst til at komme og lege og udfolde sig.

Sportspladsen er og skal være et naturligt og aktivt samlingssted for alle. Der er tilbud til Agerbæks borgere i alle aldre. Med klubhuset som sportspladsens samlingssted, kan man se ud over de mange faciliteter der er tilgængelige lige fra pentaquebanen, multibanen til fodboldbaner, tennisbaner mv. med en lille legeplads i centrum. Agerbæk SF ønsker at udvide legepladsen med flere aktivitetsredskaber med fokus på motorik, bevægelighed og leg.

Vi vil med videreudviklingen af legepladsen på sportspladsen og foreningens sunde kerneværdier være med til, at give mulighed for bedre trivsel og øget personlig velvære. En spændende og sjov legeplads med gode legeredskaber, er med til at stimulere og udvikle børns sanser i alle aldre. Et liv i bevægelse giver selvtillid og mentalt overskud.

Det skal være en spændende og centralt beliggende legeplads, som let kan kombineres med et besøg, når børnefamilierne er ude og gå en tur.

Vi vil gøre det naturligt for børnene at komme på sportspladsen. Agerbæk SF ønsker medlemmer i alle aldre, hvorfor det er vigtigt at børn lige fra de bliver født finder sportspladsen, som et naturligt sted at være en del af i hele deres opvækst.

Forening har fået støtte fra SE Vækstpulje og Nordea-fondens Lokalpulje til projektet.

Med 80.000,- kroner fra SE Vækstpuljen og 20.000,- kroner fra Nordea Fondens Lokalpulje i støtte kan forening nu igangsætte projektet, der har været på tegnebrættet i lang tid.

Resterende udgifter til udvidelsen sponseres af Owen Luft puljen.

Projekt starter i slutningen af oktober, når de sidste tilladelser fra kommunen forhåbentlig er kommet i hus og forventes færdig i løbet af november.

 

SE Vækstpulje

Energi – og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SE’s kunderog andelshavere er en del af. En af de måder, SE gør det på, er ved at uddele midler fra SE Vækstpulje til atstøtte værdiskabende formål.

SE’s repræsentantskab besluttede at etablere SE Vækstpulje i april 2014. Med vækstpuljens midler kan SEtage endnu højere ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som SE ́s kunder ogandelshavere bevæger sig i.

Bestyrelsen for SE Vækstpulje udvælger de projekter, puljen tildeler støttekroner og uddeler midler til tregange årligt. SE ́s repræsentantskab beslutter på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor mange penge SE Vækstpulje har til rådighed. I 2018 har puljen 15 millioner til rådighed til uddeling.

Nordea Fonden

25 mio. kr. til foreningslivet

Agerbæk SF har modtaget 20.000,- kroner i støtte fra Nordea-fonden, der med Lokalpuljen hvert år uddeler 25 mio. kr. til lokalt forankrede projekter i alle egne af Danmark.

”Nordea-fonden støtter gode liv, og for os er fællesskaber nøglen til gode liv. Fællesskaber finder vi især i foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Agerbæk SF,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Alle foreninger kan søge fonden om støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., der fx kan gå til aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.

Æresmedlem Agerbæk SF 2018

Vi skal i aften have udnævnt et nyt æresmedlem. Det gælder én af de personer, som har været med i mange år, både som aktiv udøver og som deltager i foreningsarbejdet. Vedkommende har som medlem af udvalg og bestyrelse, ydet en stor og uvurderlig indsats i foreningen og gør det stadig. Vi skal tilbage, hvor vi havde en volleyball afdeling og endda hold på divisions niveau. Vi taler om Alice Thuesen, der som aktiv volleyballspiller blev valgt ind i volleyudvalget i 1983. Samme år blev hun også valgt ind i tennisudvalget og sad i dette udvalg som medlem indtil 1987. I volleyudvalget sad hun som medlem, indtil hun overtog formandsposten efter Ove Wind i perioden 1986 - 1989. Efter en kort pause sad hun igen i volleyudvalget fra 1991 – 1993.

Efter nogle års pause fra foreningsarbejdet, blev Alice i 2003 medlem af det daværende forretningsudvalg som kasserer. Denne post besad hun indtil hun i 2006 overtog formandsposten. Med stor energi, entusiasme og nye idéer, gik hun ind i dette og satte gang i en omfattende ændring af foreningens struktur. Med hendes evne til at samle nogle engagerede teams omkring sig og hendes egen store arbejdsindsats, blev der i 2008 sagt ja til fremtiden, med etableringen af ledelsesformen Triologi i foreningen. Samtidig blev der defineret nye værdigrundlag med overskrifterne: Sundhed – Motion – Fællesskab og udvikling. Navnet på foreningen blev også ændret fra Agerbæk Sportsforening til det nuværende Agerbæk SF og der blev indført et nyt logo. Foreningen fik etableret en hjemmeside og i sammenhæng med denne blev Conventus indført til kontingent indbetaling og medlemsregistrering.

Alice satte også gang i et PR-udvalg, som hun stadig er en del af. Med hendes evne til markedsføring og kommunikation, har hun siden været med til at profilere klubben via de tilgængelige medier. Derudover har hun siden 2013 været redaktør for Agerbækken.

Hun var også med til at få etableret og deltog selv i sponsorudvalget i 2007. Her blev den nuværende struktur for sponsorater etableret, til gavn for både foreningen og sponsorer.

I 2011 var Alice, i samarbejde med de øvrige i ledergruppen, primus motor for afholdelse af foreningens 40 års jubilæum. Her blev der igangsat et hav af arrangementer, som igen krævede en stor arbejdsindsats og viljestyrke, for at få gennemført.

Overordnet kan vi sætte disse ord på Alice: initiativrig og forandringsparat, vedholdende og loyal, energisk med høj arbejdsmoral, struktureret og viljestærk med store krav til sig selv og sine omgivelser, men med omsorg.

Du valgte i 2012 at stoppe som formand for foreningen og udtræde af ledergruppen, men deltager stadig aktivt i foreningen i både PR-udvalg, præmiespil og som redaktør for Agerbækken. Vi har valgt at give dig en særlig anerkendelse for den store indsats du har ydet for Agerbæk SF over en lang årrække og udnævner dig hermed til æresmedlem.

Som æresmedlem modtager du en lille gave og du vil selvfølgelig have fri kontingent og fri adgang til alle foreningens arrangementer fremover. 

Tusind tak for indsatsen.

Æresmedlem 2014
Hans Jørgen Pedersen


Vi skal i aften fremhæve én af de personer, som har været med i mange år og som har ydet en stor og uvurderlig indsats i foreningen og stadig gør. Vi taler om Hans Jørgen Pedersen, som flyttede til Agerbæk og startede sin karriere i Agerbæk SF tilbage først i firserne, som fodboldspiller. Som den sportsmand og aktive person han er og altid har været, var det naturligt, at han ret hurtigt blev aktiv medlem i Agerbæk SF med foreningsarbejde.

I 1982 blev Hans Jørgen medlem af fodboldudvalget og allerede året efter blev han formand. Med hans ideer og entusiasme blev han ret hurtig tovholder for et aktivt udvalg, der bl.a. arrangerede ture til fodboldkampe i Hamborg og weekendture for fodboldspillerne og deres bedre halvdel.

Efter 4 år i fodboldudvalget, blev han i 1986 medlem af forretningsudvalget. Her igennem blev han en hel naturlig del af Helle Idrætssamvirke, hvor han stadig deltager aktivt som festudvalgsformand.

Byfesten har også i rigtig mange år været et område, som Hans Jørgen har sat sit store præg på og herigennem skabt en indtjening, til gavn for foreningen og dets medlemmer.

Hans Jørgen har altid turdet kikke fremad og se muligheder, hvilket gav Agerbæk SF mulighed for at indgå i et samarbejde omkring Owen Luft med Nordenskov IF. Efter 14 år i forretningsudvalget, hvoraf de 3 sidste som formand, forlod han i 2000 forretningsudvalget for at hellige sig opgaven omkring Owen Luft. Der er ingen tvivl om at han, sammen med det øvrige Owen Luft udvalg, har skabt en koncert med et økonomisk overskud, som mange foreninger misunder.

Hans Jørgen er en person, som kan have 100 bolde i luften på én gang og er aldrig bange for selv at tage en opgave. Han stiller store krav til sin omverden men på den velmenende og kærlige måde. Han er ikke bange for at sige sig mening, men er også altid klar med en spydig bemærkning.

Hans Jørgen har vist evnerne til at motivere og samle nogle engagerede teams omkring de mange fællesopgaver, der er i en sportsforening som eksempelvis fællesarrangementer for ungdomstrænere og -ledere, byfester m.v. Hans Jørgen har gennem sit mangeårige virke i Agerbæk SF i høj grad sat sit præg som drivkraft og initiativtager for mange af de aktiviteter der i dag danner rammen og grundlaget for Agerbæk SF.

Han har naturligt haft stor støtte i sin familie, men er også familiens støtte den anden vej. Birthe har også altid stået klar som hans højre hånd, i forbindelse med diverse arrangementer. Hans Jørgen har sammen med Birthe på pædagogisk vis præget sine 3 børn, Johnny, Jonas og Mette til et aktivt liv, både sportsligt og foreningsmæssigt. Det er også sikkert at de står klar, når børnebørnene kalder.

Du har valgt at stoppe dit arbejde i Byfestudvalget, men forsætter i HIS og Owen Luft udvalget. Vi har valgt at give dig en særlig anerkendelse for den store indsats du har ydet for Agerbæk SF gennem mere end 30 år og udnævner dig hermed til æresmedlem.

Som æresmedlem modtager du en lille gave og du vil selvfølgelig have fri kontingent og fri adgang til alle foreningens arrangementer fremover.

Tusind tak for indsatsen.

Ledergruppen Agerbæk SF

 


Æresmedlem 2014
Henry Brandt


Personen vi nu vil udnævne til æresmedlem har været aktiv i foreningen i rigtig mange år. Eftersom han har været med så længe, har det været svært at kortlægge hans virke helt præcist. Vi har læst mange gamle ASF-Nyt igennem, talt med flere personer i hans netværk og omkring ham – endda været nødsaget til at kontakte personen for at lukke hullerne. Ud af alt dette har vi fået følgende forenings CV om Henry Brandt.

Henry var formand for Badmintonudvalget i perioden 1978 – 1980 og selv aktiv badmintonspiller.

I starten af firserne begyndte han og Gerda at hjælpe til ved bankospil i Helle Hallen. I 1986 blev Henry Næstformand i Forretningsudvalget 1986. En post han bestred indtil 1996. Udover Næstformandsposten og bankohjælper,  var han også med i byfestudvalget i perioden 1986 - 1988

Henry har i mange år været en del af drivkræfterne i bankoudvalget. Han startede med dette i midten af firserne, hvor han dannede makkerpar med Hans Paulsen. Da Hans for et par år siden droslede ned, tog Henry naturligt over og er fortsat synonym med banko i Agerbæk SF. Henry har igennem alle årerne stået for bankoplan, indkøb og annonceregnskab.

Selvom bankospil og måske hjælpere ikke er så synligt i hverdagen i foreningen, så har det gennem tiden bidraget godt til økonomien. Det bidrager stadigvæk positivt, om end i mere beskedent omfang. I lighed med mange andre aktiviteter har Banko også udfordringer, bl.a. tilgang af nye spillere og i særdeleshed hjælpere. Det kan godt være at gennemsnitsalderen blandt hjælpere er i den høje ende af skalaen, men Henry elsker dog stadigvæk bankospil og arbejdet med det.

Henry har naturligt haft stor støtte i sin familie, men også familiens støtte den anden vej. I mange år fulgtes han og Gerda til banko som hjælpere. I har ligeledes præget Jeres døtre Linette og Bettina til også at være et foreningsmenneske. Linette har bl.a. været foreningsaktiv med Fed Fredag og Bettina var det med Amatørteater. Vi er også ret sikre på at han står klar, når børnebørn skal passes.

Henry er et godt eksempel på en foreningsmand. Han arbejder trofast og loyalt med egen aktivitet og støtter op om arrangementer på tværs af foreningen.

Som æresmedlem modtager du en lille gave og du vil selvfølgelig have fri kontingent og fri adgang til alle foreningens arrangementer fremover.

Tusind tak for indsatsen

Ledergruppen Agerbæk SF

 


Lederprisen 2014

Keld Madsen og

Anders Kirkegaard

Man kan ikke sige fodbold i Agerbæk uden at sige Keld og Anders. Igennem en halv levealder har Keld Madsen og Anders Kirkegård været en stor del af fodboldkulturen I Agerbæk.

Keld og Anders har igennem årene besiddet mange forskellige opgaver i klubben. Udvalgsarbejde, kampfordeler, trænere, holdleder, klubhusbestyrer, til opkridtning af baner....listen er lang.

Agerbæk SF vil med stor glæde overrække Keld Madsen og Anders Kirkegård prisen som årets idrætsleder i Agerbæk SF, som et stort tak for indsatsen, ikke alene bare i det år der er gået,men også som en stor tak for indsatsen i klubben de sidste mange år. Og at Agerbæk SF også forhåbenligt i fremtiden ville kunne se de herrer som en del af klubben.


Tusind tak for indsatsen

Fodboldafdelingen Agerbæk SF

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk