2014


Æresmedlem 2014

Hans Jørgen Pedersen

 

Vi skal i aften fremhæve én af de personer, som har været med i mange år og som har ydet en stor og uvurderlig indsats i foreningen og stadig gør. Vi taler om Hans Jørgen Pedersen, som...


Læs hele indstillingen her

Æresmedlem 2014

Henry Brandt

 

Personen vi nu vil udnævne til æresmedlem har været aktiv i foreningen i rigtig mange år. Eftersom han har været med så længe, har det været svært at kortlægge hans virke...


Læs hele indstillingen her

Lederprisen 2014

Keld Madsen og

Anders Kirkegaard

 

Man kan ikke sige fodbold i Agerbæk uden at sige Keld og Anders. Igennem en halv levealder har Keld Madsen og Anders Kirkegård været...


Læs hele indstillingen her

Årsberetning Ledergruppen 2014 (0.1 Mb)
Årsberetning Badminton 2014 (99.8 Kb)
Årsberetning Fodbold 2014 (0.1 Mb)
Årsberetning Gymnastik 2014 (0.1 Mb)
Årsberetning Økonomiudvalg 2014 (0.2 Mb)
Årsberetning Petanque 2014 (75.2 Kb)
Årsberetning Banko 2014 (55.6 Kb)
Årsberetning Tennis 2014 (0.1 Mb)
Generalforsamling i Agerbæk SF den 25. februar 2015.
Der var 20 fremmødte.
Valg af ordstyrer og stemmetæller:
Erik Juhl blev valgt, som ordstyrer. Keld Madsen og Anders Kirkegård blev valgt, som stemmetællere. Erik Juhl konstaterede, at generalforsamlingen var varsel i Ugeavisen Ansager/Helle den 10. februar 2015.
 
Ledergruppens beretning:
Bjarne Mathiasen fremlagde beretningen og der var ingen kommentarer hertil.
 
Økonomiformanden aflægger det reviderede regnskab:
Kenneth Fyhn fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 332. Det er et væsentlig fald i forhold til 2013. 2013 var dog præget af en stor indtægt fra Landsstævnet. Hertil kan fremhæves, at overskuddet fra Banko er faldet med kr. 34.000. Genoptagelsen af ungdomstrænertur til ca. kr. 15.000. Byfestoverskuddet på kr. 50.000 var lidt mindre end foregående år.
 
Owen Luft puljen har i 2014 bidraget med kontingentilskud til ungdomsafdelingen på kr. 71.000.  Der er givet tilskud til gymnastikredskaber for kr. 14.000, renovering af klubhuset for kr. 36.000, beachvolleybane til kr. 21.000, montering af lydanlæg til kr. 30.000 og tilskud til seniorholdets træningslejr i foråret på kr. 10.000.
 
Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen
 
Valg af formand:
Der er ingen formand p.t
Ledergruppen foreslår Anders Schmidt og Anders Schmidt blev enstemmigt valgt.
 
Valg af aktivitetsformand:
Bjarne Mathiasen er på valg og han modtager ikke genvalg.
Ledergruppen foreslår Jan Fyhn og Jan Fyhn blev enstemmigt valgt.
 
Valg af supplerende medlem til Ledergruppen:
Marie Sillesen er på valg og Jan Fyhn er blevet valgt til aktivitetsformand, så hans plads, som supplerende medlem er således også på valg.
Marie Sillesen blev valgt til den 1-årige periode og Viggo Conradsen blev valgt til den 2-årige periode.
 
Valg af revisor:
Bruno Hansen er på valg og Bruno Hansen blev genvalgt.
 
Eventuelt:
Der var ingen spørgsmål til afdelingsregnskaberne.
 
Årets Idrætsleder blev Anders Kirkegaard og Keld Madsen. Anders Schmidt læste indstillingen op for forsamlingen.
 
Æresmedlemmer – Hans Jørgen Pedersen og Henry Brandt udnævnes som æresmedlemmer. Jan Fyhn fremlagde en flot beskrivelse for Hans Jørgen Pedersens virke i Agerbæk SF. Bjarne Mathiasen fremlagde ligeledes en flot beskrivelse af Henry Brandts virke i Agerbæk SF.
 
Jørgen Andersen bad om ordet og ønskede nye ansigter velkommen i klubben og ønskede Anders Schmidt tillykke med formandsposten. Derefter takkede han Ledergruppen for godt samarbejde.
Bjarne Mathiasen fik et par flasker vin for den store indsats, han har ydet i Ledergruppen. Han vil dog stadigvæk styre holdtilmeldingen på Conventus.
 
Referent: Marie Sillesen

 

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk