Organisation


Organisationsstrukturen i Agerbæk SF bygger på Triologi-princippet, der tager udgangspunkt i 'arbejdsgrupper' af 3-5 personer. Den traditionelle bestyrelse med 12 medlemmer er erstattet af en 5 mands ledergruppe. Den daglige ledelse varetages af en 3 mands ledelse bestående af formand, økonomiformand og aktivitetsformand.

Ledelsen i de enkelte afdelinger/idrætsgrene er ligeledes organiseret med 3-5 personer. Til støtte for ledelse og afdelinger er nedsat centrale administrationsudvalg eks. sponsorudvalg, PR-udvalg og arrangementsudvalg.

Der nedsættes løbende arbejds- og projektgrupper til at varetage konkrete opgaver eller aktiviteter.

Organisationsstrukturen betyder færre og kortere møder samt dynamiske beslutningsprocesser der medvirker til at nye initiativer hurtigere kan prøves af og føres ud i livet.

Flere frivillige til at løse opgaverne og dermed mindre arbejde til den enkelte, gør det sjovt og interessant at lave frivilligt arbejde i Agerbæk SF.

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk