Generalforsamling 2022


Nyt æresmedlem: Keld Madsen
Referat generalforsamling Agerbæk SF
Torsdag d. 23. februar 2023
Deltagere: 22 i alt
 
Dagsorden
 
  1. Valg af ordstyrer
Viggo Conradsen blev valg som ordstyrer. Viggo konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
Linda Mølholm og Åge Rasksen blev valgt som stemmetællere.
 
  1. Formanden aflægger ledelsens beretning og vision for fremtiden
Anders Schmidt fremlagde årets beretning. Anders takkede Torben Hjorth for at tage over, da han blev forhindret i at drive formandsskavet p.g.a. for meget arbejde i privatlivet.
Anders takkede de øvrige medlemmer i Ledergruppen for deres store arbejde og opbakningen til hans situation.
 
Den fulde beretning kan læses i Agerbækken og på Agerbæk SF´s hjemmeside.
 
Øvrige udvalgsberetninger kan læses på Agerbæk SF´s hjemmeside.
 
Anders mindedes et af foreningens mangeårige medlem og frivillig leder, Anders Kirkegaard, som gik bort i november måned.
 
Formanden sluttede med at takke for opbakningen i alle hans aktive år i Agerbæk SF.
 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
 
  1. Økonomiformanden aflægger det reviderede regnskab
Maibritt Hjorth fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et underskud på kr. 15.311.
 
Agerbækken giver et underskud på:                       kr.   35.523
Badminton giver et underskud på:                          kr.   16.232
Banko giver et underskud på:                                  kr.     2.620
Byfesten giver et overskud på:                                kr.   27.871
Fodbold giver et underskud på:                               kr. 151.302
Gymnastik giver et overskud på:                             kr.   36.285
Padel giver et overskud på:                                     kr. 152.411
Petanque giver et underskud på:                            kr.     2.438
Tennis giver et underskud på:                                 kr.   24.731
Sponsorudvalget giver et overskud på:                   kr.   68.641
Præmiespil giver et overskud på:                            kr.   32.574
 
Agerbæk SF har stadig en god egenkapital på      kr. 1.226.580
 
Regnskabet blev godkendt.
 
  1. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
  1. Vedtægtsændring vedr. deltagelse i Owen Luft fondens bestyrelse
Anders Schmidt fortæller, at Owen Luft Kånserten fremadrettet skal drives via en fond. Det indkomne forslag går ud på, at vedtægterne i Fonden Owen Luft siger, at et medlem et medlem fra Agerbæk SF skal deltage i fondens bestyrelse.
 
Ledergruppen beder generalforsamlingen tage stilling til, om Agerbæk SF kan repræsenteres i Fonden Owen Luft.
 
Generalforsamlingen godkendte dette.
 
  1. Valg af formand
Torben Hjorth blev valgt.
 
  1. Valg af aktivitetsformand
Jan Fyhn blev genvalgt.
 
  1. Valg af supplerende medlem til ledergruppen
Anders Schmidt blev valgt. Karina Pedersen blev valgt.
 
  1. Valg af revisor
Niels Væver blev genvalgt.
 
  1. Eventuelt
Anders Schmidt tog ordet. Anders ville hylde nogle ledere for deres store indsats.
 
Nyt æresmedlem
I 2022 har ledergruppen valgt at udvælge et nyt medlem til æresmedlemsgruppen. Jan Fyhn fortalte en lille anekdote om Kelds ’foreningsliv’. Årets æresmedlem har været medlem og aktiv i Agerbæk SF i rigtig mange år.
 
Årets æresmedlem er: Keld Madsen
 
Årets trænerleder:
Vi har rigtig mange gode ledere i Agerbæk SF. Vi har 2 ledere, der har gjort et fantastisk stykke arbejde i år.
 
Vi vil gerne takke Linda og Holger Andersen for deres store arbejde i fodboldafdelingen.
 
Årets skulderklap:
Vi vil gerne sige tak til Finn Ø.Jensen for dit flotte arbejde med at holde padelbanerne så gode og fine.
 
 
Byfesten
Viggo Conradsen fortæller, at de er godt i gang med byfestforberedelserne. Han fortæller, at der bliver liv og glade dage på vores stadion d. 6. juni, hvor der kommer 3 efterskoler på besøg.
 


Referent: Marie Sillesen
 
Godkendt af ordstyrer:    
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk