Æresmedlem 2014
Hans Jørgen Pedersen


Vi skal i aften fremhæve én af de personer, som har været med i mange år og som har ydet en stor og uvurderlig indsats i foreningen og stadig gør. Vi taler om Hans Jørgen Pedersen, som flyttede til Agerbæk og startede sin karriere i Agerbæk SF tilbage først i firserne, som fodboldspiller. Som den sportsmand og aktive person han er og altid har været, var det naturligt, at han ret hurtigt blev aktiv medlem i Agerbæk SF med foreningsarbejde.

I 1982 blev Hans Jørgen medlem af fodboldudvalget og allerede året efter blev han formand. Med hans ideer og entusiasme blev han ret hurtig tovholder for et aktivt udvalg, der bl.a. arrangerede ture til fodboldkampe i Hamborg og weekendture for fodboldspillerne og deres bedre halvdel.

Efter 4 år i fodboldudvalget, blev han i 1986 medlem af forretningsudvalget. Her igennem blev han en hel naturlig del af Helle Idrætssamvirke, hvor han stadig deltager aktivt som festudvalgsformand.

Byfesten har også i rigtig mange år været et område, som Hans Jørgen har sat sit store præg på og herigennem skabt en indtjening, til gavn for foreningen og dets medlemmer.

Hans Jørgen har altid turdet kikke fremad og se muligheder, hvilket gav Agerbæk SF mulighed for at indgå i et samarbejde omkring Owen Luft med Nordenskov IF. Efter 14 år i forretningsudvalget, hvoraf de 3 sidste som formand, forlod han i 2000 forretningsudvalget for at hellige sig opgaven omkring Owen Luft. Der er ingen tvivl om at han, sammen med det øvrige Owen Luft udvalg, har skabt en koncert med et økonomisk overskud, som mange foreninger misunder.

Hans Jørgen er en person, som kan have 100 bolde i luften på én gang og er aldrig bange for selv at tage en opgave. Han stiller store krav til sin omverden men på den velmenende og kærlige måde. Han er ikke bange for at sige sig mening, men er også altid klar med en spydig bemærkning.

Hans Jørgen har vist evnerne til at motivere og samle nogle engagerede teams omkring de mange fællesopgaver, der er i en sportsforening som eksempelvis fællesarrangementer for ungdomstrænere og -ledere, byfester m.v. Hans Jørgen har gennem sit mangeårige virke i Agerbæk SF i høj grad sat sit præg som drivkraft og initiativtager for mange af de aktiviteter der i dag danner rammen og grundlaget for Agerbæk SF.

Han har naturligt haft stor støtte i sin familie, men er også familiens støtte den anden vej. Birthe har også altid stået klar som hans højre hånd, i forbindelse med diverse arrangementer. Hans Jørgen har sammen med Birthe på pædagogisk vis præget sine 3 børn, Johnny, Jonas og Mette til et aktivt liv, både sportsligt og foreningsmæssigt. Det er også sikkert at de står klar, når børnebørnene kalder.

Du har valgt at stoppe dit arbejde i Byfestudvalget, men forsætter i HIS og Owen Luft udvalget. Vi har valgt at give dig en særlig anerkendelse for den store indsats du har ydet for Agerbæk SF gennem mere end 30 år og udnævner dig hermed til æresmedlem.

Som æresmedlem modtager du en lille gave og du vil selvfølgelig have fri kontingent og fri adgang til alle foreningens arrangementer fremover.

Tusind tak for indsatsen.

Ledergruppen Agerbæk SF

 


Æresmedlem 2014
Henry Brandt


Personen vi nu vil udnævne til æresmedlem har været aktiv i foreningen i rigtig mange år. Eftersom han har været med så længe, har det været svært at kortlægge hans virke helt præcist. Vi har læst mange gamle ASF-Nyt igennem, talt med flere personer i hans netværk og omkring ham – endda været nødsaget til at kontakte personen for at lukke hullerne. Ud af alt dette har vi fået følgende forenings CV om Henry Brandt.

Henry var formand for Badmintonudvalget i perioden 1978 – 1980 og selv aktiv badmintonspiller.

I starten af firserne begyndte han og Gerda at hjælpe til ved bankospil i Helle Hallen. I 1986 blev Henry Næstformand i Forretningsudvalget 1986. En post han bestred indtil 1996. Udover Næstformandsposten og bankohjælper,  var han også med i byfestudvalget i perioden 1986 - 1988

Henry har i mange år været en del af drivkræfterne i bankoudvalget. Han startede med dette i midten af firserne, hvor han dannede makkerpar med Hans Paulsen. Da Hans for et par år siden droslede ned, tog Henry naturligt over og er fortsat synonym med banko i Agerbæk SF. Henry har igennem alle årerne stået for bankoplan, indkøb og annonceregnskab.

Selvom bankospil og måske hjælpere ikke er så synligt i hverdagen i foreningen, så har det gennem tiden bidraget godt til økonomien. Det bidrager stadigvæk positivt, om end i mere beskedent omfang. I lighed med mange andre aktiviteter har Banko også udfordringer, bl.a. tilgang af nye spillere og i særdeleshed hjælpere. Det kan godt være at gennemsnitsalderen blandt hjælpere er i den høje ende af skalaen, men Henry elsker dog stadigvæk bankospil og arbejdet med det.

Henry har naturligt haft stor støtte i sin familie, men også familiens støtte den anden vej. I mange år fulgtes han og Gerda til banko som hjælpere. I har ligeledes præget Jeres døtre Linette og Bettina til også at være et foreningsmenneske. Linette har bl.a. været foreningsaktiv med Fed Fredag og Bettina var det med Amatørteater. Vi er også ret sikre på at han står klar, når børnebørn skal passes.

Henry er et godt eksempel på en foreningsmand. Han arbejder trofast og loyalt med egen aktivitet og støtter op om arrangementer på tværs af foreningen.

Som æresmedlem modtager du en lille gave og du vil selvfølgelig have fri kontingent og fri adgang til alle foreningens arrangementer fremover.

Tusind tak for indsatsen

Ledergruppen Agerbæk SF

 


Lederprisen 2014

Keld Madsen og

Anders Kirkegaard

Man kan ikke sige fodbold i Agerbæk uden at sige Keld og Anders. Igennem en halv levealder har Keld Madsen og Anders Kirkegård været en stor del af fodboldkulturen I Agerbæk.

Keld og Anders har igennem årene besiddet mange forskellige opgaver i klubben. Udvalgsarbejde, kampfordeler, trænere, holdleder, klubhusbestyrer, til opkridtning af baner....listen er lang.

Agerbæk SF vil med stor glæde overrække Keld Madsen og Anders Kirkegård prisen som årets idrætsleder i Agerbæk SF, som et stort tak for indsatsen, ikke alene bare i det år der er gået,men også som en stor tak for indsatsen i klubben de sidste mange år. Og at Agerbæk SF også forhåbenligt i fremtiden ville kunne se de herrer som en del af klubben.


Tusind tak for indsatsen

Fodboldafdelingen Agerbæk SF

Brug af "cookies" er nødvendigt for at få www.agerbaek-sf.dk til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger siden, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. På www.agerbaek-sf.dk bruges "cookies" primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge siden som altid, hvis du accepterer brugen af cookies.
Læs eventuelt mere her
Agerbæk SF | Skovgårdsvej 9 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk